Voorzitter            : Anita Kuijpers – Manders

Secretaris            : Annemie van Loon

Penningmeester  : Annemie van Loon

Bestuurslid           : Willem van der Velden