Voorzitter           : Anita Kuijpers – Manders

Secretaris           : Annemie van Loon

Penningmeester  : Annemie van Loon

Bestuurslid         : Willem van der Velden